Besiktning & underhåll av tak

I vårt nordiska klimat behöver vi välbyggda och funktionella hus där ett skyddande tak för att hålla ute regn och snö är lika viktigt som en stabil grund för huset att stå på.
 
Årligt underhåll av taket med tillhörande delar, vilket i allmänhet inte utförs, är viktigt för att taket skall få en lång livslängd och för att slippa otrevliga överaskningar från läckage och med kostsamma följder.
 
Vi besiktigar ert tak, takavvattning och taksäkerhet och levererar ett besiktningsprotokoll med nödvändiga åtgärder och om så önskas även en underhållsplan.
 
 
 
Läckage

Mindre läckage kan med tiden medföra stora skador på takkonstruktionens bärande delar.

Årlig rengöring av vattengångar

Det är viktigt att vattengångar hålls fria.

Sköts inte underhållet av vattengångar samlas det med tiden löv och smuts i dessa vilket hindrar smält- och regnvatten att rinnna fritt. Jorden som bildas innhåller också fukt vilket minksar färgskiktets livslängd och påskyndar korrosion av plåten.

För mer information kontakta oss via vårt kontaktformulär.