Företaget

Företaget

Innehåll: 

Välkommen till Winther Bygg AB
 
Winther Bygg AB är ett familjeföretag som grundades av Hans-Åke Winther 1989.

Det har varit händelserika 30 år där projekten varit många och intressante med arbeten i Sverige, Ryssland och Tyskland.
 
Vi sysselsätter ett tjugtoal personer men trots storleken bibehåller och
vidareutvecklar vi familjeföretagets goda egenskaper, såsom en effektiv och platt organisation med snabba beslutsvägar. Vi förfogar samtidigt över kraftfulla resurser i form av kompetent personal och verkstäder med moderna maskiner.
 
Winther Bygg AB är etablerat på två orter, Sundsvall och Örnsköldsvik och vi är verksamma i hela Norrland.

Vi åtar oss totalentreprenader och tar fram alla nödvändiga  bygghandlingar som behövs. I byggprocessen hanterar vi  alla moment ytterst professionellt vilket borgar för säkerhet och trygghet för dig som kund.
 
Winther Bygg har sin specialkompetens inom takarbeten och speciellt byggnadsplåtslageri.

 

Hans-Åke Winther

Grundare Winther Bygg AB

- Inget jobb är för litet eller för komplicerat för oss!