Garneringsarbeten

Garneringar är precis vad det låter som. Vid fasader och tak i andra material än metalliserad plåt kompletterar man ofta med garneringar i plåt mellan olka takdelar, fasader och tak. Garneringarna får att helheten blir mera estetiskt tilltalanade samt uppfyller tätande funktioner.

Ibland kan takdelar, t.e.x. takkupor, vara utformade så att den taktäckning som väljs för huvuddelen av taket inte är lämpad för denna del av taket.

Garnering i koppar för ett tak med glaserat lertegel
För mer information kontakta oss via vårt kontaktformulär.