Snöskottning av tak

Vi har under 20 år skottat tak i alla former, branta tak i stadskärnor till flacka tak på industribyggnader och har mycket stor erfarenhet vad gäller takskottnignens utförande och vilka risker som skall beaktas före, under och efter att snöskottning av tak är utförda.

Under hösten 2012 har vår branch tillsammans med fastighetsägare och försäkringbolag tagit fram en utbildnig som heter skotta säkert. Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. På grund av okunskap och slarv orsakar takskottning eller bristen på skottning, skador för mångmiljonbelopp, varje år. Nu tar hela branschen ett gemensamt krafttag för att komma till rätta med problemen. ni kan läsa mer på skottasakert.se.

Vi erbjuder bevakningsavtal till fastighetsägare där vi skräddarsyr omfattning av bevakning med översyn under vinterhalvåret som just passar er

Avspärrning och vakt är viktigt för att tredje person inte skall koma till skada

För mer information kontakta oss via vårt kontaktformulär.