Taktäckning i plåt

Taktäckning i metalliserad plåt täcker många material och utformningar. Vi har det klassiska plåttaket med anor från 1700-talet där plan plåt faslas samman. Material kan vara stål, aluminiun, koppar eller zink.

Med morderna maskiner har man sedan en tid tillbaka också profilerat plåten i olika former. Den kan vara utformad som telgeliknande profil eller trapepetsprofil (TRP).

Vi utför plåttak i alla former och utseenden och material.

Dubbelfalsad bandtäckning

Tak, belagt med slätplåt tillhör de mest klassiska takbeklädnaderna och har i dagens form anor tillbaka till 1700-talet. Det är väl den typ av tak som folk i allmänhet förknippar med plåttak, där man skarvar ihop långa och korta plåtskivor med falser. Falserna som utförs dubbla är försedda med tätnignmedel vilket ger tätt tak.
Om du vill ha ett estiskt vackert tak, som samtidigt är hållbart med minimalt underhåll skall du absolut välja en klassisk plåttäckning.

 

Tak i Tegelprofil

Plåttak i tegelprofil är ett alternativ till betong- och tegelpannor. Plåten finns både lackarad och sandbelagd. Den senare ger den absolut bästa immitationen av betongpannor. Vi lägger tak upp till sex meters takfall utan tvärgående skarvar. Att man undviker skarvar ger av självklara skäl ett tätare tak.

Blandning av plåtprodukter

Självklart kan man blanda olika produkter med varandra efter tycke och smak!

På bilden bredvid valde vi tillsammans kunden att lägga dubbelfalsad bandtäckning på dom låglutande takdelarna och plåt i telgeprofil på de brantare takytorna.

För mer information kontakta oss via vårt kontaktformulär.